TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin tài trợ

Bảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

26-05-2017 - 18:00 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Bảo Việt (BVH): Chi trả 7.500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Ngày 26/5/2017, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã thông báo về tình hình phát triển của doanh nghiệp này và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Ông Đào Đình Thi cho biết: “Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững trên mọi mặt hoạt động. Để đạt được các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, Bảo Việt tập trung đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu hội nhập và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh mới; giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng; tạo sức bật mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.”

Trả cổ tức tăng so với kế hoạch

Cụ thể, Bảo Việt trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tăng 2% so với kế hoạch, tương đương 680,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền cổ tức đã chi trả lên gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa

Với việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh trong năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được các kết quả hết sức khả quan, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Hội đồng Quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua (8%). Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, tổng doanh thu hợp nhất vượt 1 tỷ đô la Mỹ

Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 25.675 tỷ đồng , vượt kế hoạch 14,1%, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng mạnh, đạt 72.996 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016, tăng gần 14.500 tỷ đồng (24,7%) so với thời điểm cuối năm 2015.

Năm 2016, Công ty Mẹ đạt tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, hoàn thành 101,7% kế hoạch, tăng trưởng 1,9% so với năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.876 tỷ đồng trong năm 2017

Với mốc doanh thu 1 tỷ USD đã đạt được trong năm 2016, trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 28.876 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ năm 2017 dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty Mẹ dự kiến đạt 15,1%.

Để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017, Bảo Việt sẽ tập trung vào các giải pháp tăng cường năng lực tài chính cho Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên để chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau này; đầu tư mạnh vào hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và an toàn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như yêu cầu quản trị điều hành tập trung trong thời đại kinh doanh công nghệ số; hoàn thiện mô hình kinh doanh tập trung, đầu tư mạnh cho công tác đào tạo gắn với công tác quản trị nguồn nhân lực; đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh, phát triển thương hiệu cũng như phát triển hệ thống phân phối đa kênh.

Dẫn đầu cả thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong Quý I/2017

Quý I/2017, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Quý I/2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường, thể hiện vai trò doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu với tổng doanh thu phí đạt 1.834 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2%, chiếm 19,4% thị phần.

Theo số liệu của Nhóm chuyên gia Actuary (AWG), doanh thu khai thác mới toàn thị trường Quý I ước đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về doanh thu khai thác mới với 21,1% thị phần, doanh thu khai thác mới ước đạt 702 tỷ đồng (+33,7%). Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 3.590 tỷ đồng (+32,1%).

A.D

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên