TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ban hành thêm 6 tiêu chuẩn thẩm định giá

07-01-2009 - 08:12 AM | Bất động sản

Ban hành thêm 6 tiêu chuẩn thẩm định giá

Tổng số tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện nay là 12 tiêu chuẩn. Áp dụng cho thẩm định giá các tài sản, trong đó có bất động sản.

Quyết định số 129/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá được áp dụng trên phạm vi toàn quốc


Hiệu lực sau 15 ngày ban hành.


Cụ thể:


   Tiêu chuẩn số 07: TĐGVN 07 - Phương pháp so sánh,

   Tiêu chuẩn số 08: TĐGVN 08 - Phương pháp chi phí,

   Tiêu chuẩn số 09: TĐGVN 09 - Phương pháp thu nhập,

   Tiêu chuẩn số 10: TĐGVN 10 - Phương pháp thặng dư,

   Tiêu chuẩn số 11: TĐGVN 11 - Phương pháp lợi nhuận,

   Tiêu chuẩn số 12: TĐGVN 12 - Phân loại tài sản.

 

        
 

Đợt 1 Bộ Tài chính có Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 bao gồm 3 tiêu chuẩn: TĐGVN01, TĐGVN03 và TĐGVN 04.

 

Đợt 2 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định sốQuyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 1 tháng 11 năm 2005, bao gồm 3 tiêu chuẩn là:

 

- Tiêu chuẩn số 02 (TĐGVN 02) - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản: Quy định nội dung về giá trị phi thị trường của tài sản và vận dụng giá trị phi thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản.

 

- Tiêu chuẩn số 05 (TĐGVN 05) - Quy trình thẩm định giá tài sản: Quy định quy trình thẩm định giá tài sản và hướng dẫn thực hiện quy trình trong quá trình thẩm định giá tài sản.

 

- Tiêu chuẩn số 06 (TĐGVN 06) - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản: Quy định những nguyên tắc xác định giá trị của tài sản và hướng dẫn nguyên tắc khi tiến hành thẩm định giá tài sản.

 

 

Kiều Thuật

 

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên