TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đảm bảo bình đẳng trong thu tiền thuê đất của doanh nghiệp ngoại và nội

22-08-2009 - 16:14 PM | Bất động sản

Đảm bảo bình đẳng trong thu tiền thuê đất của doanh nghiệp ngoại và nội

Đơn giá thuê đất trước đây tính từ 0,5% đến 0,7% giá đất, đến nay đã được điều chỉnh từ 0,5% đến 2%, doanh nghiệp Việt Nam được phép trả tiền thuê đất một lần.

Nghị định 69/2009/NĐ-CP về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2009.

 

Nghị định này quy định đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quyết định. Đối với đất vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, UBND cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê đất thấp hơn quy định, nhưng không thấp hơn 0,25% giá đất.

 

Ông Phùng Văn Nghệ  - Tổng cục trưởng (Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cho rằng, trước đây theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp nước ngoài thì được phép trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất, còn doanh nghiệp Việt Nam thì không được phép trả tiền thuê đất một lần mà trả tiền thuê đất hàng năm, và đơn giá thuê đất chỉ 0,5% đến 0,7%.

 

Đến nay, Bộ Tài chỉnh đã điều chỉnh lại đơn giá thuê đất từ 0,5% đến 2%, nhưng quan trọng nhất là doanh nghiệp Việt Nam thì muốn trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất, tuy nhiên nếu nộp một lần theo hệ số 0,5% giá đất thì đơn giá thuê đất quá thấp so với giá đất.

 

Vì thế, đến nay theo Nghị định 69 thì doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhưng số tiền thuê đất phải nộp để được sử dụng đất được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp  giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thờ hạn sử dụng đất.

 

Đó là điểm quan trọng nhất và mới trong Nghị định này, nhằm đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc thuê đất, giao đất.
Điều 11 (NĐ 69): Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể
 
Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định giá đất cụ thể cho phù hợp.

K.T

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên