TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đến năm 2015 cần hơn 100 tỷ USD đầu tư cho nhà ở

22-12-2010 - 14:46 PM | Bất động sản

Đến năm 2015 cần hơn 100 tỷ USD đầu tư cho nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam cần khoảng 2.205 nghìn tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nhà ở đến năm 2015 tương đương hơn 100 tỷ USD.

Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo về phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực nhà ở và một số lĩnh vực khác gửi Thủ tướng.

 

Trong đó, nổi lên vấn đề về phát triển đô thị và nhu cầu vốn để xây dựng nhà ở trong giai đoạn đến năm 2015 và đến năm 2020.

Tại thời điểm 01/4/2009, Việt Nam đã có 29,6% dân số sống ở khu vực thành thị, trong 6 vùng thì có tới 5 vùng đạt thấp hơn tỷ lệ chung (trừ vùng Đông Nam Bộ). Chỉ có 15 tỉnh, thành phố đạt trên 30% dân số ở khu vực thành thị. Ngay trong 5 thành phố trực thuộc trung ương thì TP.HCM đạt 83,2%, Đà Nẵng 86,9%, Cần Thơ 65,8% nhưng Hà Nội chỉ đạt 40,8% và Hải Phòng 46,1%. Tỷ lệ dân số thành thị của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực.

So với các nước và vùng lãnh thổ, tỷ lệ dân số thành thị của nước ta chỉ đứng thứ 8 trong 11 nước ở Đông Nam Á (sau Myanmar 31%, Thái Lan 36%, Indonesia 48%, Philippines 63%, Malaysia 68%, Brunei 72%, Singapore 100%). Tuy vậy, dân số thành thị tăng khá nhanh với tỷ lệ tăng bình quân là 3,4%/năm.

Tỷ lệ số hộ có nhà ở theo chất lượng nhà ở

 Xét về chất lượng nhà ở thì tỷ lệ nhà kiên cố ở nông thôn cao hơn ở thành thị. Tỷ lệ nhà bán kiên cố ở thành thị chiếm cao hơn ở nông thôn rõ rệt. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do tốc độ xây dựng nhà tạm, nhà cho thuê với kết cấu mái không bền vững ở khu vực thành thị tăng lên đáng kể trong những năm gần đây làm số lượng nhà bán kiên cố ở khu vực này tăng lên. Điều này có thể xuất phát từ lý do giúp người di cư nông thôn ra thành thị có được chỗ ở phù hợp với điều kiện của họ, nhưng lại làm tăng tỷ trọng hộ sống trong nhà bán kiên cố ở khu vực thành thị khiến tỷ trọng này cao hơn ở khu vực nông thôn.

 Tỷ lệ số ngôi nhà, căn hộ chia theo diện tích sử dụng (m2)
 
Tỷ lệ số hộ có nhà ở chia theo diện tích sử dụng (m2)
 Theo kết quả tổng hợp trên cho thấy, số lượng ngôi nhà với diện tích sử dụng 60-80m2 chiểm tỷ lệ lớn nhất cả ở nông thôn và thành thị (đạt khoảng 22%). Số hộ có nhà ở với diện tích dưới 25m2 chiếm tỷ lệ còn nhiều (khoảng 8%), trong khi đó số hộ có nhà ở với diện tích sử dụng trên 100m2 chiếm tỷ lệ gần như cao nhất, đạt trên 19% (đặc biệt là tại khu vực đô thị - gần 30%). Điều đó cũng chứng tỏ khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Về hình thức sở hữu nhà ở thì nhà riêng chiếm 92,8%, nhà thuê hoặc mượn chiếm 6,5%, các hình thức sở hữu khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Số hộ dân sống trong nhà thuê/mượn chiếm tới 13,6% trong khu vực thành thị và 3,3% tại khu vực nông thôn.

Dự báo nhu cầu về nhà ở và nhu cầu vốn để xây dựng nhà ở
 
Trên cơ sở số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở có thể dự báo nhu cầu về nhà ở và vốn đầu tư để phát triển nhà ở đến năm 2020 như sau:

+ Nhu cầu về nhà ở:

 

Khu vực 

Năm 2015

Năm 2020

Diện tích

(triệu m2)

Dân số

(triệu ng­ười)

Diện tích

(triệu m2)

Dân số

(triệu người)

Toàn quốc

1.966,6

91,5

2.408,3

96,4