TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thu hồi đất công để xây nhà ở cho người thu nhập thấp

31-08-2008 - 16:15 PM | Bất động sản

Thu hồi đất công để xây nhà ở cho người thu nhập thấp

Nguyên nhân chính làm cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội tiến triển chậm là do thiếu quỹ đất để xây dựng.

TPHCM đang xúc tiến th tc pháp lý, chun b phương án thu hi khong 200 héc ta đt có ngun gc đt công trên đa bàn các qun 1, qun 3, huyn Bình Tân, huyn Cn Gi... đưa vào qu đt các d án xây dng nhà xã hi trên đa bàn thành ph.

 

UBND TP.H Chí Minh cũng đã ra quyết đnh thu hi 3 khu đt công ti các qun Tân Bình, qun 2 và qun 7 vi tng din tích 35.000 m2 do mt s doanh nghip nhà nước thuê và s dng không đúng mc đích đ giao cho các d án xây dng nhà cho người thu nhp thp ca thành ph.

 

Cui tháng 7 va qua, thành ph đã chp thun đa đim cho Liên minh Hp tác xã TPHCM thc hin d án xây dng nhà ti xã Lê Minh Xuân, huyn Bình Chánh vi din tích đt lên đến 67,49 héc ta; trong đó, d án này phi dành ti thiu 60% qu đt đ xây dng nhà xã hi.

 

Tương t thành ph cũng đã chp thun v trí và dành din tích đt gn 12 héc ta ti phường Hip Thành, qun 12 cho Qu phát trin nhà Thành ph thc hin d án xây dng nhà cho người thu nhp thp.  

 

Công ty TNHH đa c Đt Lành cũng đu tư 800 t đng và dành 4 héc ta đt phường Đông Hưng Thun, qun 12 đ xây dng 800 căn h có din tích nh (30 - 40m2/căn) bán cho người thu nhp thp vi giá t 240 đến 300 triu đng/căn và người mua được tr chm trong 15 năm hoc tr góp t 5 đến 10 năm sau khi tr trước 30% giá tr căn h.   

 

Chương trình xây dng nhà cho người thu nhp thp trên đa bàn TPHCM nhng năm qua đt kết qu rt thp. Toàn thành ph mi gii quyết khong trên 7.000 căn h chung cư và gn 2.400 nn đt cho nhng ngui thuc din gii ta trong các d án xây dng cơ s h tng, trong khi nhu cu nhà cho người thu nhp thp ca TPHCM đến năm 2010 d kiến cn đến khong 70.000 căn h chung cư và trên 18.000 phòng cho thuê và mua tr góp. 

 

Nguyên nhân chính làm cho các d án xây dng nhà xã hi tiến trin chm là do thiếu qu đt đ xây dng vì giá đn bù đt ca các d án khá cao cùng vi các th tc xin cp đt, gii ta đt rt phc tp, khó khăn, kéo dài, li nhun thp... làm cho nhiu ch đu tư các d án xây dng nhà xã hi nn lòng, b cuc.

 

Theo TTXVN

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên