TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xác định giá đất sát với giá thị trường

15-08-2009 - 11:22 AM | Bất động sản

Xác định giá đất sát với giá thị trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2009/NĐ-CP về quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Giá đất sát với giá thị trường

 

Khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

 

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê, giá thuê đất thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo,…bằng 0,25% giá đất thuê do UBND cấp tỉnh ban hành.

 

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộp được tính bằng số tiền SDĐ phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích và thời hạn sử dụng đất.

 

Chủ đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

 

Trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tính vào vốn đầu tư của dự án.

 

Thu hồi đất nông nghiệp chỉ bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng hoặc bằng tiền

 

Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sẽ bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, tuy nhiên, tùy vào các trường hợp khác nhau sẽ có các trường hợp hỗ trợ khác nhau.

 

Đất nông nghiệp thuộc địa giới hành chính phường, khu dân cư thị trấn, ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% - 50% giá đất ở trung bình khu vực bị thu hồi.

 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất (không thuộc trường hợp Điều 21 Nghị định này) mà không có đất để bồi thường, thì ngoài việc bồi thường bằng tiền còn được chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm theo hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc bằng nhà ở hoặc đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

 

 Trích 30% đến 50% tiền thu từ đất để phát triển quỹ đất

 

UBND cấp tỉnh được phép trích từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá đất để lập Quỹ phát triển quỹ đất. Quỹ này dùng để đầu tư vào tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, hỗ trợ xây khu tái định cư,…

 

Tải Nghị định 69/2009/NĐ-CP

K.T

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên