TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bóng đèn Điện Quang: LNST giảm 1,3 tỷ đồng sau kiểm toán

19-08-2016 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Bóng đèn Điện Quang: LNST giảm 1,3 tỷ đồng sau kiểm toán

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản lãi chậm trả và khoản công nợ liên quan khách hàng Cuba.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) vừa có văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất được soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của công ty: Phần lãi chậm trả của năm 2010 là 1,94 tỷ USD tương đương gần 40,5 tỷ đồng được ghi nhận trên chỉ tiêu “doanh thu chưa thực hiện dài hạn” và khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ công nợ phải thu của khách hàng Cuba là 14,47 tỷ đồng hiện đang được ghi nhận ở mục “chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên bảng cân đối kế toán mà chưa kết chuyển vào thu nhập trong kỳ.

Dựa trên ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên, phía công ty đã đưa ra giải trình: liên quan khoản lãi và nợ gốc phải thu do khách hàng Cuba trả chậm được thực hiện theo chương trình hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Cuba. Thực tế khả năng thu hồi khoản nợ này là chưa chắc chắn. Do đó để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, công ty chỉ hạch toán vào thu nhập tài chính khoản lãi trả chậm và khoản chênh lệch tỷ giá phần phía nước ngoài thanh toán thực tế hàng năm. Phần chưa thanh toán công ty chưa hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính.

Ngoài ra, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 562 triệu đồng, do điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành lên 562 triệu đồng.

Đối với BCTC hợp nhất, doanh thu thuần sau soát xét tăng 1,52 tỷ đồng do điều chỉnh bút toán loại trừ doanh thu trùng nội bộ. Ngoài ra, phần lợi nhuận ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết bị giảm 688 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập hiện hành tăng 562 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế sau soát xét của cổ đông công ty mẹ bị giảm 1,3 tỷ đồng, còn 106,7 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ