TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cao tốc 6 làn đường sẽ có giá cao nhất 229 tỷ đồng

15-08-2014 - 11:47 AM |

Cao tốc 6 làn đường sẽ có giá cao nhất 229 tỷ đồng

Liên Bộ Tài chính, Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ.

Việc quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ làm cơ sở để xác định giá trị tài sản hạ tầng đường bộ mà Nhà nước đã giao cho từng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bảng giá đường cao tốc được quy định như sau:

Đường

cao tốc

Đơn giá (Triệu đồng/km)

Khu vực

đồng bằng

Khu vực

trung du

Khu vực

miền núi

06 làn xe

228.800

205.900

-

 04 làn xe

176.000

158.400

140.800Bảng giá đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã

Cấp đường

Đơn giá (Triệu đồng/km)

Khu vực

đồng bằng

Khu vực

trung du

Khu vực

miền núi

Cấp I

74.900

-

-

Cấp II

54.000

58.100

-

Cấp III

28.100

31.100

33.600

Cấp IV

20.400

21.500

29.200

Cấp V

14.200

15.000

16.400

Cấp VI (Cấp AH)

7.500

10.200

14.400Thông tư liên tich 99 nêu rõ, bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Thông tư này áp dụng để xác định giá trị tài sản hạ tầng đường bộ hiện có đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2013 tại các cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao trực tiếp quản lý.

Bên cạnh đó, không sử dụng giá quy định tại Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ để lập dự toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo tài sản hạ tầng đường bộ hoặc vào các mục đích chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn liên doanh bằng giá trị tài sản hạ tầng đường bộ. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014. Thời hạn thực hiện từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và hoàn thành trước ngày 31/12/2014, đảm bảo cho việc mở sổ hạch toán tài sản hạ tầng đường bộ từ ngày 1/1/2015 theo quy định của Bộ Tài chính. 

Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Thông tư này, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ chịu trách nhiệm thực hiện xác định giá trị tài sản hạ tầng đường bộ được giao quản lý theo quy định tại Thông tư này, đảm bảo đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

Thanh Ngà

ngatt

Theo Trí thức trẻ