TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự án có quy mô sử dụng đất lớn phải trình Thủ tướng phê duyệt

12-02-2014 - 14:58 PM |

Dự án có quy mô sử dụng đất lớn phải trình Thủ tướng phê duyệt

Dự thảo lần 11 Luật Nhà ở sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng hoàn thành và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm nay.

Dự thảo quy định rõ, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thì trước khi lập, phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định sau đây chấp thuận đầu tư: Trường hợp đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trung ương thì phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư; Trường hợp đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của địa phương thì phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án chấp thuận đầu tư.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước hoặc không phải vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thì trước khi lập, phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định sau đây chấp thuận đầu tư.

Trường hợp dự án có quy mô sử dụng đất lớn hoặc có số lượng nhà ở lớn hoặc dự án có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải lập hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ có thể ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chấp thuận đầu tư đối với các dự án này.

Trường hợp dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn thì chủ đầu tư phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án chấp thuận đầu tư.

Theo Dự thảo, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư thì chủ đầu tư thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo văn bản chấp thuận đầu tư và  pháp luật về xây dựng. Trong trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh nội dung của dự án khác với nội dung mà cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận đầu tư thì chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bổ sung trước khi phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, chưa phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở mà đã chấp thuận đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc trường hợp dự án xây dựng nhà ở được lập, phê duyệt mà không nằm trong quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, không nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương thì Bộ Xây dựng có văn bản đình chỉ thực hiện dự án đó.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quyết định đình chỉ của Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh do việc đình chỉ thực hiện dự án và phải thực hiện bồi thường cho chủ đầu tư dự án nếu có thiệt hại xảy ra.

Thanh Ngà

ngatt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên