TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giá thuê đất do UBND cấp tỉnh quyết định

08-01-2014 - 10:02 AM |

Giá thuê đất do UBND cấp tỉnh quyết định
Ảnh minh họa

Tại dự thảo Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo mục đích sử dụng của từng loại đất.

Tại Điều 5 của dự thảo nêu rằng: Trong trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm: Đơn giá thuê đất hàng năm  =  Tỷ lệ %  x  Giá đất của thời hạn cho thuê đất (giá đất tính thu tiền thuê đất).

Tỷ lệ % được dự tính như sau: Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm thì tỷ lệ giá đất một năm là 1%. Đối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại,... có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế kinh doanh, căn cứ vào thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá 3%. Đối với đất vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, UBND cấp tỉnh quyết định, tối thiểu không dưới 0,5%.

Giá đất tính thu tiền thuê đất được tính bằng giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo mục đích sử dụng đất tương ứng tại thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ quy định, Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và quy hoạch sử dụng đất; hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo mục đích sử dụng của từng loại đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất được tính bằng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo mục đích sử dụng đất.

Đối với một số trường hợp sử dụng đất thuê để xây dựng dự án có hệ số sử dụng đất cao hoặc có vị trí đất ở tại các đầu mối giao thông, khu trung tâm có khả năng sinh lợi cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất hàng năm của chu kỳ ổn định đầu tiên hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê đất theo quy định của Chính phủ về phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất, mà không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê thì đơn giá thuê đất, giá đất tính thu tiền thuê đất trả một lần được xác định như sau: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê đất thì đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê được xác định bằng giá đất có cùng thời hạn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm xác định.

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá thuê đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm được xác định bằng với đơn giá thuê đất trong trường hợp cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá.

Tuệ Minh

ngatt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên