TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán Kim Long sẽ chia tiền cho cổ đông 11.000 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán Kim Long sẽ chia tiền cho cổ đông 11.000 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán Kim Long đã đưa ra phương án bảo vệ quyền lợi với cổ đông, chủ nợ, người lao động, khách hàng và sau khi tiến hành giải thể.

CTCP Chứng khoán Kim Long vừa đưa ra phương án bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân liên quan sau khi giải thể.

1.Đối với cổ đông

Theo quy định tại Điều 114 Luật doanh nghiệp về quyền của cổ đông phổ thông, khi công ty thực hiện giải thể, mỗi cổ đông sẽ nhận được một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.

Giá trị sổ sách thời điểm hiện tại của Kim Long là 12.489 đồng/cp. Trên cở sở thận trọng và trung thực khi thanh lý các tài sản của Công ty để giải thể, Hội đồng quản trị ước tính giá trị thị trường của các tài sản này có thể chỉ đạt khoảng 85% đến 90% giá trị sổ sách (mức chiết khấu khoảng 10% đến 15%). Vì vậy, giá trị thanh lý của mỗi cổ phiếu được ước tính vào khoảng 10.615 đồng- 11.240 đồng/cp.

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc giải thể Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình.

Thời hạn yêu cầu mua lại cổ phiếu: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc giải thể công ty theo quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp.

Giá mua lại: là giá tham chiếu của cổ phiếu KLS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày Công ty nhận đượcđầy đủ yêu cầu mua lại bằng văn bản và các tài liệu hợp lệ kèm theo của cổ đông.

2.Đối với chủ nợ

Sau khi Phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến từng chủ nợ về việc giải thể theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ làm việc với từng chủ nợ để tiến hành thanh toán và quyết toán các khoản nợ có liên quan.

Khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán sẽ tự động được tất toán khi Công ty ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán và hoàn tất quá trình thanh toán giao dịch T + 2 theo quy định hiện hành.

Các khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sẽ được Công ty hoàn trả cho khách hàng khi tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được Công ty chia lại cho cán bộ, nhân viên trong quá trình giải thể.

Thuế và các khoản phải nộp khác đối với ngân sách nhà nước sẽ được Công ty nộp theo các quy định hiện hành.

Các khoản nợ và phải trả còn lại chủ yếu phát sinh từ các hoạt động dịch vụ thuê ngoài và sẽ được Công ty tất toán khi thanh lý các hợp đồng dịch vụ với các đối tác có liên quan.

3.Đối với người lao động

Kể từ ngày ĐHĐCĐ ra Nghị quyết chấp thuận việc giải thể, Công ty sẽthông báo đến người lao động và không tiếp nhận người lao động mới, đồng thời tiến hành sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

Các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty sẽ tiếp tục việc điều hành, kiểm soát hoạt động của Công ty cho đến ngày Công ty chính thức giải thể và UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động.

4.Đối với khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty

Công ty cam kết sẽ đảm bảo mọi điều kiện để khách hàng tiếp tục các hoạt động giao dịch cho đến khi tất toán tài khoản hoặc cho đến khi Công ty chính thức ngừng hoạt động môi giới chứng khoán.Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng trong các hợp đồng đã ký.

Toàn bộ khách hàng của KLS sẽ được tất toán tài khoản theo nguyên tắc sau:

Bước 1: Tạo điều kiện để khách hàng tự tất toán tài khoản giao dịch tại KLS và chuyển sang giao dịch tại công ty chứng khoán khác.

Bước 2: Sau thời hạn nhất định, các tài khoản giao dịch tại KLS chưa được tất toán theo phương thức tự nguyện thì toàn bộ các tài khoản giao dịch này của khách hàng sẽ được chuyển giao sang một công ty chứng khoán khác trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư (hoặc dưới tên gọi khác) và các tài liệu, văn bản thỏa thuận chuyển giao cần thiết khác giữa KLS và Công ty chứng khoán nhận chuyển giao.

5. Đối với khách hàng của các hoạt động tư vấn doanh nghiệp

Công ty cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động tư vấn đối với khách hàng cho đến khi thanh lý hợp đồng hoặc cho đến khi Công ty chính thức ngừng các hoạt động tư vấn. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty và khách hàng sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng trong các hợp đồng đã ký hoặc theo các thỏa thuận để thanh lý hợp đồng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chứng khoán Kim Long nên giải thể không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên