TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Có thể đình chỉ hoạt động của Sở GDCK, nếu làm ảnh hưởng lợi ích nhà đầu tư

Có thể đình chỉ hoạt động của Sở GDCK, nếu làm ảnh hưởng lợi ích nhà đầu tư

Cùng với việc dự kiến hướng giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK), Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Theo đó, dự kiến, UBCKNN sẽ thực hiện giám sát đối với Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị này được thực hiện đúng các quy định về chứng khoán và TTCK (gọi tắt là giám sát tuân thủ).

UBCKNN chấp thuận cho SGDCK và TTLKCK ban hành các quy chế nghiệp vụ, quy trình và các văn bản khác để thực hiện nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK theo quy định pháp luật; Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát tuân thủ hàng năm, thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết đối với SGDCK và TTLKCK.

UBCKNN có thể tạm đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của SGDCK, hoạt động lưu ký chứng khoán, hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán của TTLKCK trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của SGDCK, TTLKCK theo quy định tại Thông tư này; phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên TTCK và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán của SGDCK, TTLKCK và qua các hoạt động phối hợp nghiệp vụ giữa UBCKNN và SGDCK, TTLKCK.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCKNN thực hiện kiểm tra định kỳ SGDCK, TTLKCK và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Về chế độ báo cáo, SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN kết quả công tác tuân thủ, giám sát tuân thủ định kỳ hàng tháng theo nội dung quy định tại Thông tư này trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN kết quả công tác tuân thủ, giám sát tuân thủ định kỳ hàng năm theo nội dung quy định tại Thông tư này, trong đó đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định liên quan trong triển khai hoạt động nghiệp vụ theo các nội dung theo quy định.

Đối với các cáo cáo bất thường, SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong vòng 72 giờ kể từ khi phát sinh các sự kiện sau:

Thứ nhất, cảnh báo, kiểm soát và tạm ngừng giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên SGDCK.

Thứ hai, tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của TTLKCK.

Thứ ba, vi phạm của tổ chức có chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của SGDCK; thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của TTLKCK thuộc thẩm quyền xử lý của UBCKNN.

Thứ tư, khiếu kiện liên quan đến thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của TTLKCK; thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của SGDCK, hoạt động nghiệp vụ của SGDCK và TTLKCK thuộc thẩm quyền giải quyết của UBCKNN.

Theo Minh Anh

Báo Hải Quan

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM