TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn mời tham dự Đại hội Cổ đông lần thứ nhất

10-06-2018 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn mời tham dự Đại hội Cổ đông lần thứ nhất

Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn trân trọng thông báo và kính mời Qúy cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được tổ chức như sau:

I. Thời gian: 07h30, ngày 21 tháng 06 năm 2018

II. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Ocean Blue – số 268 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quảng Ngãi

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

2. Thông qua Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

3. Thông qua Kế hoạch phát triển của công ty giai đoạn 2018-2022 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

4. Thông qua Số lượng và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

7. Một số nội dung khác theo quy định

IV. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đên sngafy 05/06/2018

2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm và/hoặc được đăng tải trên website của Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, đề cử, ứng cử:

1. Đề nghị Qúy cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đến Ban Tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.bsr.com.vn. Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội chấm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Đầu mối liên hệ: Ông Võ Tiến Bình – Ban Kinh tế Kế hoạch

Điện thoại: 0255.3825825 (số máy lẻ:8781) Fax: 0255.3825826 Email:dkdh@bsr.com.vn

VI. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự đại hội, Qúy cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp, (2) CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu). Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2), và (4) Bảng sao hợp lệ ĐKKD hiện hành của tổ chức.

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự Đại hội trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng!

A.D

Theo Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên