TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCK cần đáp ứng 5 điều kiện mới được kinh doanh chứng khoán phái sinh

CTCK cần đáp ứng 5 điều kiện mới được kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo Nghị định số 42 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 11 hướng dẫn Nghị định 42, các CTCK muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh phải hội đủ 5 điều kiện.

Đây là thông tin vừa được ông Đặng Tài An Trang, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tại Hội thảo quản lý rủi ro về thị trường chừng khoán phái sinh được HNX tổ chức sáng nay (10/11) tại TP.HCM.

1. Môi giới chứng khoán phái sinh: Được cấp phép đầy đủ vể nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (Điều 60 Luật Chứng khoán), được chấp thuận hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó, để kinh doanh chứng khoán phái sinh, CTCK còn phải hội đủ các điều kiện sau: Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 800 tỷ đồng trở lên; không lỗ trong 2 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu 220% trong 12 tháng gần nhất; BCTC được kiểm toán chấp thuận; không ở trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt.

2. Tự doanh chứng khoán phái sinh: Đã được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (Điều 60 Luật Chứng khoán).

Để kinh doanh chứng khoán phái sinh, CTCK còn phải hội đủ các điều kiện sau: vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ đồng trở lên; không lỗ trong 2 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu 220% trong 12 tháng gần nhất; BCTC được kiểm toán chấp thuận; không ở trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt.

3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: Là công ty quản lý quỹ hoặc CTCK được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (Điều 60 Luật Chứng khoán). Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định. Đáp ứng điểu kiện về tình hình tài chính, nhân sự, công nghệ. Không ở trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt.

4. Quy định về đình chỉ, chấm dứt hoat động kinh doanh chứng khoán phái sinh: Các trường hợp đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh; tài liệu giả mạo, thông tin sai sự thật, kinh doanh sai mục đích, bị kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, còn có các trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: tự nguyện và bắt buộc (không khắc phục sau khi bị đình chỉ, giải thể, phá sản).

5. Quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh: CTCK chỉ được đầu tư sau khi được chấp thuận đăng ký hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh.

Công ty quản lý quỹ không được đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình. Chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn ủy thác, vốn của quỹ đầu tư có điểu khoản cho phép.

Tổ chức tín dụng được kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Doanh nghiệp bảo hiểm, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cũng được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi cơ quan quản ý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Thảo Nguyên

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên