Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 1.

TH đang từng bước hiện thực hóa tham vọng sản xuất sữa tươi organic (hữu cơ) theo tiêu chuẩn Châu Âu EC 834-2007, EC 889-2008; tiêu chuẩn Mỹ USDA-NOP, mở ra cơ hội lớn hơn cho người dân Việt Nam được sử dụng loại sữa tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ quá trình chăn nuôi trong trang trại TH được tiến hành theo tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu và Mỹ.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 2.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 3.

Trên hành trình hướng tới nguồn sữa organic, TH đã tuân thủ nghiêm ngặt từng yêu cầu khắt khe trong các bộ tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu đặt ra. Những phương pháp chăn nuôi truyền thống được thay thế bằng việc chăn nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 4.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 5.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 6.

Ngoài thời gian ở trong chuồng, những chú bò cũng được cho ra ngoài để tăng cường khả năng vận động. Khu vực chăn thả bò cũng đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất, từ đất tới quá trình chăm sóc cỏ để đảm bảo nguồn sữa sạch theo đúng chuẩn.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 8.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 9.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 10.

Với kỳ vọng tạo ra nguồn sữa organic đạt chuẩn quốc tế, thức ăn của đàn bò cũng phải sạch và hoàn toàn không dùng hóa chất độc hại.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 11.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 12.

Trang trại bò gần 1.000 con hướng tới chuẩn organic của TH True MILK nằm trong trang trại bò sữa cao sản với quy mô 45.000 con. Sự ra đời của trang trại bò TH True Milk cũng làm thay đổi cuộc sống của một bộ phận người dân. Từ những người nông dân vốn chỉ quen bán mặt cho đất bán lưng cho trời, họ đã chuyển mình thành những công nhân nông trường, tạo ra những sản phẩm sữa sạch phục vụ cộng đồng.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 13.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 14.

Cuộc sống như mơ của những cô bò hạnh phúc trong trang trại TH True Milk - Ảnh 15.

Linh Linh
Hương Xuân
Mai Lân
Theo Trí Thức Trẻ20/4/2017
Trở lên trên