TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đảng viên thuộc Bộ Chính trị nếu sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Đảng viên thuộc Bộ Chính trị nếu sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ký ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 684, đối với đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hoặc cấp uỷ viên dưới trực thuộc trung ương việc xem xét, thi hành kỷ luật sẽ được tiến hành theo 3 bước.

Thứ nhất là bước chuẩn bị. Theo đó, căn cứ vào kết luận kiểm tra của Ủy ban về vi phạm của đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý hoặc vi phạm của cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương, đoàn kiểm tra tham mưu cho Thường trực Ủy ban ban hành kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật; phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ở bước tiến hành, đầu tiên, đoàn kiểm tra triển khai kết luận kiểm tra, kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện; yêu cầu đảng viên vi phạm chuẩn bị bản tự kiểm điểm theo nội dung được kết luận.

Thành phần tham dự gồm có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng có đảng viên vi phạm. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định.

Tiếp theo, đoàn kiểm tra xem xét bản tự kiểm điểm của đảng viên vi phạm; trao đổi với đảng viên vi phạm những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có).

Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị. Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban; đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật.

Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ (nếu cần); chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật của Uỷ ban thì đại diện Ủy ban nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban.

Cuối cùng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận: Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan; Đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến; Uỷ ban thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Đoàn kiểm tra phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định thi hành kỷ luật của Ủy ban hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật, báo cáo Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

Đại diện Ủy ban và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên đoàn kiểm tra, trình Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; lập và nộp lưu hồ sơ.

Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách lĩnh vực, địa bàn và vụ lĩnh vực, địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3/1/2018 và thay thế các quy trình về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng trong Quyết định số 1084-QĐ/UBKTTW ngày 5/12/2012 về ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

T.Công

Theo Thời đại/UBKTTW

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên