TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

2 doanh nghiệp Xi măng QNC, BCC báo lãi 2012

30-01-2013 - 16:23 PM | Doanh nghiệp

2 doanh nghiệp Xi măng QNC, BCC báo lãi 2012

Lũy kế cả năm 2012, BCC đạt 3.516,34 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 68,36 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 715 đồng.

Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn (BCC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu quý 4/2012 đạt 973,47 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 39,91 tỷ đồng, giảm 24%  so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu  là 77% cùng kỳ là 70% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 223,33 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, BCC đạt 3.516,34 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 68,36 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 715 đồng.

Kết thúc năm 2012 BCC đã hoàn thành được 88% kế hoạch doanh thu và 76% lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 4.018,73 tỷ đồng doanh thu và 90,13 tỷ đồng lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

973.47

879.44

10.69%

3516.34

3287.08

6.97%

LNTT

53.05

60.56

-12.40%

91.15

57.3

59.08%

LNST

39.91

52.28

-23.66%

68.36

49.57

37.91%

EPS (đồng)

417

557

 

715

518

 

Công ty Cổ Phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) - hợp nhất thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 487,25 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt  1,86 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ trong đó phần LNST của công ty mẹ là 355 triệu đồng và LNST tạm tính sau khi chia cho các cổ đông liên doanh đạt 555 triệu đồng.

+ Do sản lượng tiêu thụ xi măng thấp đạt 73,97%

+Sự khủng hoảng kinh tế cùng với sự cắt giảm đầu tư công của nhà nước, giá cả trên thị trường không ổn định nên thị trường vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, kéo theo sự suy giảm về sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ xi măng so cùng kỳ thấp.

+Giá bán thấp, giá nguyên nhiên liệu đầu vào của QNC tăng cao như; giá điện, giá vận chuyển tăng, lãi suất ngân hàng đầu năm tăng, chưa tính giá tăng của các loại vật tư khác.

Năm 2012, QNC đạt 1.600 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 3,93 tỷ đồng (trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 4,02 tỷ đồng, giảm 85% so với năm 2011. LNST tạm tính của cổ đông công ty mẹ sau khi chia liên doanh là 3,34 tỷ đồng.

Ngày 29/11/2012, HĐQT công ty đã tiến hành họp và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2012 chỉ còn 1.400 tỷ đồng doanh thu và 7,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Kết thúc năm  2012 QNC đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch  doanh thu và 99% lợi nhuận năm

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

487.25

523.46

-6.92%

1600.01

1630.89

-1.89%

LNTT

3.25

2.51

29.48%

7.43

37.92

-80.41%

LNST

1.86

1.54

20.78%

3.93

27.64

-85.78%

LNST công ty mẹ

0.35

1.02

-65.69%

4.02

26.4

-84.77%

EPS (đồng)

30

56

 

182

1.488

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên