TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

9 tháng, LNST của DXV đạt 6,61 tỷ đồng, HAS đạt 6,78 tỷ đồng, HAX đạt 8,2 tỷ đồng

01-11-2009 - 09:23 AM | Doanh nghiệp

9 tháng, LNST của DXV đạt 6,61 tỷ đồng, HAS đạt 6,78 tỷ đồng, HAX đạt 8,2 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2008, lợi nhuận của DXV giảm 0,9%, HAS giảm 23,4%, HAX giảm 30,8%.

CTCP Xi măng Vt liu Xây dng và Xây lp Đà Nng (mã: DXV)

Theo báo cáo, doanh thu thun t bán hàng và cung cp dch v trong quý III/2009 đt 174,27 t đng, gim 20,4% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương gim 44,75 t đng.

Lũy kế 9 tháng đu năm 2009 đt 579,5 t đng, gim 16,14% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương gim 111,53 t đng.

Li nhun sau thuế quý III/2009 đt 1,73 t đng, gp 12 ln cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đu năm li nhun sau thuế đt 6,61 t đng, gim nh 0,06 t đng  so vi cùng kỳ năm 2008.

CTCP Xây lp Bưu đin Hà Ni (mã: HAS)

Theo đó, trong quý III/2009 Công ty đt 12,49 t đng doanh thu thun bán hàng và cung cp dch v, gim 50,2% so vi quý III/2008, tương đương gim 12,59 t đng. Lũy kế 9 tháng đu năm đt 36,21 t đng, gim 56,5% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương gim 47,09 t đng.

Li nhun sau thuế quý III/2009 đt 1,39 t đng, gim 57,8% so vi quý III/2008, tương đương gim 1,9 t đng. Lũy kế 9 tháng đu năm đt 6,78 t đng, gim 23,4% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương gim 2,08 t đng.

CTCP Dch v Ô tô Hàng Xanh (mã: HAX)

Theo đó, doanh thu thun t bán hàng và cung cp dch v trong quý III/2009 đt 227,81 t đng, tăng 69,4% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương tăng 93,32 t đng. Lũy kế 9 tháng đu năm 2009 đt 690,91 t đng, tăng 71,9% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương tăng 288,88 t đng.

Li nhun sau thuế quý III/2009 đt 3,31 t đng, tăng 41,2% so vi cùng kỳ, tương đương tăng 965,88 triu đng. Lũy kế 9 tháng đu năm li nhun sau thuế đt 8,2 t đng, gim 30,8% so vi cùng kỳ năm 2008, tương đương gim 3,66 t đng.

Quỳnh Khanh
Theo HSX

khanhhoa

Trở lên trên