TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ABI: 25/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 10% và tổ chức ĐHCĐ

08-03-2014 - 15:17 PM | Doanh nghiệp

ABI: 25/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 10% và tổ chức ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn La Thành, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2014;

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013;

+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2012, phương án phân phối lợi nhuận 2013, chia cổ tức trích lập các quỹ;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách 2013, kế hoạch ngân sách 2014 của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị;

+ Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Các vấn đề khác.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 04/04/2014 tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên