TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AGD: 6/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10%, bằng CP 5:1 và CP thưởng 10:3

27-04-2011 - 07:40 AM | Doanh nghiệp

AGD: 6/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10%, bằng CP 5:1 và CP thưởng 10:3

Thời gian thực hiện: Ngày 27/05/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Gò Đàng (AGD)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2011

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011

1/Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 27/05/2011

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Gò Đàng. Cổ đông chưa lưu ký đến công ty nhận cổ tức phải mang theo CMND, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

2/Chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu:

Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

3/Chia cổ phiếu thưởng:

Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)

* Địa điểm thực hiện đối với quyền chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính CTCP Gò Đàng.

Lộc Anh

Theo VSD

thanhhuong

Trở lên trên