TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ANV: Quý 3 lãi ròng 5,53 tỷ đồng

06-11-2012 - 10:04 AM | Doanh nghiệp

ANV: Quý 3 lãi ròng 5,53 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2012 công ty đạt 26,28 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 38% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.

Sụt giảm gần 20,4 tỷ đồng doanh thu thuần nhưng nhờ giá vốn giảm nên lãi gộp quý 3 của ANV đạt 42,38 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,32% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt độngtài chính giảm mạnh 88,26% còn 1,57 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tài chính tăng đã kéo lãi sau thuế của ANV quý 3 còn 1,04 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 5,53 tỷ đồng, giảm gần 75,26% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2012 công ty đạt 26,28 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 38% so với 9 tháng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

385.3

484.05

-20.40%

1300.9

1208.35

7.66%

Giá vốn

342.92

442.63

-22.53%

160.01

102.91

55.49%

Tỷ trọng giá vốn/DT

89.00%

91.44%

 

12.30%

8.52%

 

LN gộp

42.38

41.42

2.32%

160.01

102.91

55.49%

DT tài chính

1.57

13.37

-88.26%

12.42

63.59

-80.47%

Chi phí tài chính

13.04

12.11

7.68%

51.14

46.68

9.55%

Chi phí lãi vay

12.77

11.61

9.99%

51

33.5

52.24%

Chi phí bán hàng

19.76

22.22

-11.07%

71.26

62.04

14.86%

Chi phí quản lý DN

9.96

8.34

19.42%

31.96

26.75

19.48%

Lợi nhuận thuần

1.19

12.12

-90.18%

18.07

31.03

-41.77%

LNST

1.04

12.97

-91.98%

16.96

24.86

-31.78%

LN ròng

5.53

22.35

-75.26%

26.28

42.45

-38.09%

 Báo cáo tài chính quý 3 HN

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên