TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ASM chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền 5%, cổ phiếu thưởng 20%, mua cp giá 10.000 tỷ lệ 1:1

09-09-2014 - 09:36 AM | Doanh nghiệp

ASM chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền 5%, cổ phiếu thưởng 20%, mua cp giá 10.000 tỷ lệ 1:1

01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới với giá 1:1.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2014

1. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 15/10/2014

2. Thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

- Tỷ lệ thực hiện : 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới)

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành : 47.683.440 cổ phiếu

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

+ Phương án xử lý cổ phiếu không được đặt mua hết : Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua :

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua : từ ngày 01/10/2014 đến ngày 20/10/2014.

+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua :

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 29/10/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); cổ tức; chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); cổ tức; chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở CTCP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên