TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ASM: Qúy I/2011, công ty mẹ đạt 24,04 tỷ đồng LNST

26-04-2011 - 23:03 PM | Doanh nghiệp

ASM: Qúy I/2011, công ty mẹ đạt 24,04 tỷ đồng LNST

Doanh thu thuần quý I/2011 đạt 232 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2010.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) công bố báo cáo tài chính quý I/2011 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý I/2011 đạt 232 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần kỳ này là 78,44%, cao hơn mức 67,91% cùng kỳ nên lợi nhuận gộp chỉ tăng 61%.

Qúy I/2011, Công ty mẹ ASM có 16,47 tỷ đồng doanh thu tài chính trong khi cùng kỳ công ty hầu như không có khoản thu từ mảng hoạt động này.

Chi phí tài chính trong quý I là 19,73 tỷ đồng trong đó 7,63 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Cùng kỳ năm 2010, khoản chi phí này chỉ ở mức thấp chưa đến 1 tỷ đồng.

LNST quý I/2011 đạt 24,04 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 24,42 tỷ đồng cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q1/2011 Q1/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 232.05 92.34 151.30%
Giá vốn 182.02 62.71
Gía vốn/DT Thuần 78.44% 67.91%
LN gộp 47.73 29.63 61.09%
DT tài chính 16.47 0.15 10880.00%
CP tài chính 19.73 0.87
CP lãi vay 7.63 0.87
CP bán hàng 8.18 0.16
CP Quản lý 4.34 2.69
LN thuần  31.94 26.05
LN khác 0.1 0.01 900.00%
LNTT 32.05 26.06 22.99%
LNST 24.04 24.42 -1.56%

Minh Thành
Theo ASM

thanhhuong

Trở lên trên