TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ASP, DRH, QCG: Bị HoSE đưa vào diện cảnh báo; TLC bị kiểm soát

11-04-2012 - 22:17 PM | Doanh nghiệp

ASP, DRH, QCG: Bị HoSE đưa vào diện cảnh báo; TLC bị kiểm soát

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ QCG năm 2011 là -39,83 tỷ đồng.

ASP: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 11/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 387/2012/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu ASP được đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/04/2012 theo Quyết định số 49/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 là -15,9 tỷ đồng.

DRH: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 11/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 391/2012/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (mã CK: DRH) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/04/2012 theo Quyết định số 47/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do lợi nhuận sau thuế năm 2011 là -3,92 tỷ đồng.

QCG: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 11/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 389/2012/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu QCG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/04/2012 theo Quyết định số 48/2012/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 là -39,83 tỷ đồng.

TLC: Cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát

Căn cứ Điểm 1.b Điều 13 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010 của Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Viễn thông Thăng Long (MCK: TLC) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 12/04/2012 do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm liên tiếp trong hai năm 2010 và 2011 (-30.414.197.080 đồng và -35.908.066.846 đồng).

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Viễn thông Thăng Long ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên