TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AVF: Vẫn đang đánh giá tình trạng hàng tồn kho và các khoản phải thu

13-11-2014 - 21:19 PM | Doanh nghiệp

AVF: Vẫn đang đánh giá tình trạng hàng tồn kho và các khoản phải thu

Công ty sẽ phản ánh đầy đủ và chính xác tình trạng hàng tồn kho và các khoản phải thu trên báo cáo tài chính năm 2014.

Ngày 10/11/2014, CTCP Việt An (AVF) gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM văn bản giải trình các khoản mục hạn chế soát xét trên báo cáo bán niên soát xét 2014.

Kiểm toán cho biết, tại ngày 30/6/2014, công ty chưa thực hiện thủ tục kiểm kê hàng tồn kho, và trong quá trình soát xét AVF chưa cung cấp được bảng tính sản phẩm dở dang, bảng tính giá thành sản phẩm và chưa tính toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Về khoản công nợ ứng trước cho người bán và phải thu khác, AVF cũng chưa hoàn tất việc đối chiếu và xác nhận. Cũng vì thế, công ty chưa tính toán và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho số dư công nợ ứng trước cho người bán và phải thu khác tại ngày 30/6/2014.

Giải trình các ý kiến nói trên của kiểm toán, AVF cho biết do khủng hoảng nguyên liệu từ đầu năm đến thời điểm hiện nay nên công ty đang thực hiện rà soát lại hàng tồn kho để phân loại và có giải pháp xử lý bán hàng. Ngoài ra, do giá thị trường thấp hơn giá vốn hàng tồn kho nên công ty cũng đang cần đánh giá lại hàng tồn kho để có chính sách bán hàng hợp lý.

Hiện AVF đang triển khai việc sắp xếp và phân loại hàng tồn kho, đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày 31/12/2014 nhằm đảm bảo việc ghi nhận và phản ánh số liệu hàng tồn kho một cách chính xác và hợp lý trên báo cáo tài chính năm 2014.

Tại thời điểm cuối quý 2, hàng tồn kho của AVF đạt 560 tỷ đồng, công ty không trích lập dự phòng cho khoản tồn kho nói trên.

Đối với khoản công nợ, do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn cùng với sự thay đổi nhân sự cấp cao dẫn đến việc đối chiếu, xác nhận và thu hồi công nợ không dễ dàng. Công ty cũng đang thực hiện xác định lại đối tượng nợ để đối chiếu, xác nhận và đánh giá khả năng thu hồi của từng nhóm khách hàng một cách thận trọng và chính xác tại ngày cuối năm 2014.

AVF có khoản phải thu từ các bên thứ 3 lên tới 276 tỷ đồng, tăng mạnh từ 66 tỷ đồng số dư đầu năm.

AVF thừa nhận, phán quyết về thuế chống bán phá giá áp dụng lên sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị đình trệ, doanh thu xuất khẩu cá tra phi-lê sụt giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2014. Khả năng tạo dòng tiền và thanh toán công nợ của AVF sẽ bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, AVF đang tập trung xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, xác lập lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, thị trường bán hàng để khôi phục và đẩy mạnh lại hoạt động xuất khẩu cá tra.

Tại thời điểm cuối quý 2/2014, AVF có số dư vay nợ ngắn hạn gần 1.300 tỷ đồng. Công ty cho biết hiện đang kết hợp với ngân hàng để có biện pháp xử lý giảm dư nợ và cơ cấu lại các khoản nợ vay.

AVF khẳng định báo cáo soát xét quý 3 được lập trên giả thiết công ty hoạt động liên tục.

Đan Nguyên

thunm

Theo InfoNet/HSX

Trở lên trên