TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

B82, VIE: Kết quả kinh doanh cả năm 2012

30-01-2013 - 12:21 PM | Doanh nghiệp

B82, VIE: Kết quả kinh doanh cả năm 2012

Năm 2012, B82 đạt 345,19 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,02 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần 482 (B82) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 187,64 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,99 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình doanh thu quý 4/2012 tăng 29,14% so với cùng kỳ, nhưng giá vốn hàng bán chỉ tăng 27,12% do giảm chi phí trực tiếp.

Trong kỳ, chi phí lãi vay chỉ tăng 1,72% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 48%

Năm 2012, B82 đạt 345,19 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,02 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2011.

So kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 345 tỷ đồng doanh thu và 5,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 B82 hoàn thành kế hoạch doanh thu và đạt 90% lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

187.64

145.29

29.15%

345.19

283.19

21.89%

LNTT

3.79

2.56

48.05%

6.29

7.08

-11.16%

LNST

2.99

1.94

54.12%

5.02

5.77

-13.00%

Công ty Cổ phần công nghệ Viễn thông VITECO (VIE) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012, doanh thu đạt 19,52 tỷ đồng, giảm 48% và lợi nhuận sau thuế đạt 892 triệu đồng cùng kỳ quý 4/2011 lỗ 1,26 tỷ đồng.

Theo giải trình, do doanh thu tài chính tăng 4%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,72%, chi phí khác giảm tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, doanh thu thuần VIE đạt 40,17 tỷ đồng, giảm 67% và lợi nhuận cả năm chỉ đạt vỏn vẹn 32 triệu đồng.

 So với kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ giao phó 115,98 tỷ đồng doanh thu và 945 triệu đồng, kết thúc năm 2012 VIE chỉ đạt 35% kế hoạch  doanh thu và 6% lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

19.52

37.29

-47.65%

40.17

120.65

-66.71%

LNTT

0.89

-1.26

 

0.03

-2.39

 

LNST

0.89

-1.26

 

0.03

-2.39

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên