TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bảo hiểm BIC: Năm 2011 sẽ niêm yết và phát hành CP cho đối tác chiến lược

19-09-2010 - 16:04 PM | Doanh nghiệp

Bảo hiểm BIC: Năm 2011 sẽ niêm yết và phát hành CP cho đối tác chiến lược

Trong Q4/2010, BIC đặt mục tiêu đạt 170 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, 50 tỷ đồng doanh thu tài chính và 25 tỷ đồng LNTT.

Ngày 9/9/2010, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Đại hội đã thông qua điều lệ công ty thông qua Điều lệ Công ty cổ phần trong đó có việc đổi tên BIC trở thành Tổng công ty; bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát… BIC sẽ chính thức hoạt đông dưới hình thức CTCP vào ngày 1/10/2010 với vốn điều lệ 660 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2010, BIC đã thực hiện IPO thông qua đấu giá 11,51 triệu cổ phần tại HNX. Giá đấu bình quân là 11.225 đồng/cp.

Trong giai đoạn 2011-2015, BIC đặt mục tiêu đứng trong top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần và hiệu quả kinh doanh lớn nhất.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

TH 2009 (đã kiểm toán)

UTH đến 30/9/2010

KH 01/10 - 31/12/2010

Tăng trưởng 2010 so với 2009

Tổng doanh thu phí bảo hiểm

406,7

380

170

35,2%

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư tài chính

14,3

160

50

48,6%

Tổng lợi nhuận trước thuế

80,7

50

25

-6,9%

Trong 9 tháng đầu năm nay, BIC ước đạt 380 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm và 160 tỷ đồng doanh thu tài chính; LNTT ước đạt hơn 50 tỷ đồng.

Trong Q4/2010, BIC đặt mục tiêu đạt 170 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm và 25 tỷ đồng LNTT.

Đại hội nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu trong năm 2011 và lựa chọn sàn niêm yết.

Phát hành cổ đông chiến lược và cổ phiếu ESOP

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt Phương án chào bán tối đa 165 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng lên tối đa 825 tỷ đồng trong năm 2011.

Giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược không thấp hơn giá đấu bình quân thực hiện IPO khi cổ phần hóa (11.225 đồng/cp) và giá trị sổ sách tại báo cáo Quý gần nhất thời điểm chào bán.

Đồng thời, BIC sẽ phát hành 5 triệu quyền chọn (mỗi quyền chọn được quyền mua 1 cổ phiếu) cho cán bộ công nhân viên trong thời gian từ tháng 2/2011 đến hết tháng 4/2014.

Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu bằng 15.000 đồng/cổ phiếu.
 
Quốc Thắng
Theo BIC

duchai

Trở lên trên