TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BASACO: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 743 triệu

27-10-2008 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

BASACO: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 743 triệu

Công ty Cổ phần Basa, vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2008 với lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 28,933 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm.

Công ty cổ phần Basa, tên viết tắt Basaco, mã chứng khoán BAS, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản với sản phẩm chính là các sản phẩm cá tra và basa.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III, doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ lũy kế 9 tháng đạt 179,871 tỷ đồng trong đó doanh thu quý III đạt 105,275 tỷ chiếm 58,4%.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 9 tháng đạt 28,933 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh quý III và quý II/2008
(Đơn vị: đồng)

Các chỉ tiêu

Số dư đầu quý III/2008

Số dư cuối quý III/2008

Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ

74.596.147.334

179.871.457.040

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ

60.251.085.362

150.938.715.801

Doanh thu hoạt động tài chính

389.146.305

2.066.284.333

Chi phí tài chính

2.447.024.577

6.453.164.358

Chi phí bán hàng

11.773.766.402

22.430.868.072

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(248.883.038)

(743.354.650)

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lũy kế 9 tháng âm 743,355 triệu đồng, tính riêng trong quý III là âm 494,472 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng quá cao 22,431 tỷ trong 9 tháng và chi phí tài chính là 6,453 tỷ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lũy kế 9 tháng 380,975 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế 9 tháng 342,878 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến quý III là 96,669 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ 96 tỷ đồng.

Trước đó ngày 14/10/2008 Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã có công văn chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho BASACO số lượng 9.600.000 cổ phiếu.

PV

vinhtt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên