TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BCI: Công ty mẹ lãi 2,84 tỷ đồng quý 4, giảm mạnh so với cùng kỳ

29-01-2013 - 13:57 PM | Doanh nghiệp

BCI: Công ty mẹ lãi 2,84 tỷ đồng quý 4, giảm mạnh so với cùng kỳ

Cả năm 2012, nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính dồi dào 9 tháng đầu năm, công ty lãi 143 tỷ đồng, tăng 117,85% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

76.72

65.98

16.28%

199.49

216.87

-8.01%

Giá vốn

53.12

36.40

45.93%

305.35

98.8

209.06%

Tỷ trọng giá vốn/DT

69.24%

55.17%

 

153.07%

45.56%

 

LN gộp

23.6

29.57

-20.19%

-105.86

118.07

-189.66%

DT tài chính

11.05

23.52

-53.02%

475.25

35.75

1229.37%

Chi phí tài chính

15.6

9.16

70.31%

81.43

25.12

224.16%

Chi phí quản lý DN

18.13

7.04

157.53%

49.74

40.3

23.42%

LNST

2.84

30.17

-90.59%

143.02

65.65

117.85%

Doanh thu thuần quý 4 đạt 76,72 tỷ đồng, tăng 16,28% so với cùng kỳ nâng doanh thu thuần luỹ kế cả năm đạt 199,5 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2011.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng so với cùng kỳ khiến lãi gộp còn 23,6 tỷ đồng, giảm 20,19%.

Công ty mẹ BCI lãi sau thuế 2,84 tỷ đồng, giảm mạnh 90,6% so với cùng kỳ năm 2011. Cả năm 2012, nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính dồi dào 9 tháng đầu năm, công ty lãi 143 tỷ đồng, tăng 117,85% so với năm 2011.

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HSX

Trở lên trên