TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BCTC giữa niên độ năm 2015 chưa cần áp dụng theo Thông tư 200

20-05-2015 - 11:46 AM | Doanh nghiệp

BCTC giữa niên độ năm 2015 chưa cần áp dụng theo Thông tư 200

Với báo cáo tài chính năm 2015, doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200/2014.

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính chính thức ban hành  Thông tư 75/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 của Thông tư 200/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư 75/2015 có hiệu lực từ ngày 14/7/2015.

Theo đó, các Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và bán niên) thay vì phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 200/2014 thì được lựa chọn lập BCTC giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp, hoặc theo quy định tại Thông tư 200/2014. Riêng BCTC năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200/2014.

Trước khi chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích (nhưng không bắt buộc), đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định tại thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính.

Mai Linh

Minh Trang

Theo Trí thức trẻ/Bộ Tài chính

Trở lên trên