TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BHS thông qua sáp nhập NHS với tỷ lệ hoán đổi 1:1

26-06-2015 - 23:06 PM | Doanh nghiệp

BHS thông qua sáp nhập NHS với tỷ lệ hoán đổi 1:1

BHS dự kiến sẽ phát hành 60.349.080 cp cho cổ đông của NHS theo danh sách cổ đông tại thời điểm NHS chốt danh sách để thực hiện quyền.

Sáng ngày 26/6, tại Đồng Nai, CTCP Đường Biên Hòa (mã CK: BHS) đã tiến hành ĐHCĐ bất thường niên độ 2014 – 2015.

Đại hội bất thường của BHS đã thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Đường Ninh Hòa (NHS). Đường Biên Hòa cho biết, nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh Đường Biên Hòa muốn sở hữu 100% CTCP Đường Ninh Hòa bằng cách phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu NHS đang lưu hành mà cổ đông NHS đang sở hữu, ngoại trừ số cổ phiếu BHS đang sở hữu tại NHS.

Phương thức hoán đổi được xác định là cổ đông của đường Ninh Hòa vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ được nhận một lượng cổ phiếu tương ứng của đường Biên Hòa tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (1 cổ phiếu NHS đổi lấy 1 cổ phiếu BHS).

Theo đó, BHS dự kiến sẽ phát hành 60.349.080 cp cho cổ đông của NHS theo danh sách cổ đông tại thời điểm NHS chốt danh sách để thực hiện quyền (ngoại trừ BHS). Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Đường Ninh Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Đường Biên Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NHS sẽ trực thuộc BHS và nằm trong định hướng chung của công ty mẹ.

Cũng tại đại hội lần này, cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS ông Lê Nho Định, 3 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Lộc, ông Thái Văn Chuyện và bà Đặng Huỳnh Ức My đồng thời thông qua việc giảm số lượng Thành viên HĐQT từ 6 còn 5 thành viên và bầu cử bổ sung các ứng viên ông Lê Văn Dĩnh, bà Trần Quế Trang, ông Lê Ngọc Thông tham gia vào HĐQT, bầu cử bổ sung ông Lê Quốc Phong tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty.

Việt Dũng

Theo InfoNet/BHS

Trở lên trên