TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bia Hà Nội - Hải Phòng chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

13-02-2014 - 12:06 PM | Doanh nghiệp

Bia Hà Nội - Hải Phòng chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ ghi trong thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị thành phố, địa chỉ: số 18 Hoàng Diệu, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Nội dung họp:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2013, kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;

+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2013 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2014;

+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên