TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BIC: Quý II đạt 19 tỷ đồng LNTT

28-07-2011 - 09:13 AM | Doanh nghiệp

BIC: Quý II đạt 19 tỷ đồng LNTT

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính là bảo hiểm lỗ 14 tỷ đồng trong quý II và lũy kế lỗ 11,7 tỷ đồng.

Tổng CTCP bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BIC) đã công bố báo cáo tài chính quý II năm 2011.

Theo đó, quý II công ty đạt 156 tỷ đồng tiền thu phí bảo hiểm gốc; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 229 tỷ đồng.

Thu phí nhận tái bảo hiểm là 27,6 tỷ đồng và lũy kế 39,6 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 112,4 tỷ đồng trong quý II; lũy kế đạt 220,7 tỷ đồng.

Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý II là 739 triệu đồng; lũy kế 6 tháng là 11,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính là bảo hiểm đã lỗ 14 tỷ đồng trong quý II và lũy kế lỗ 11,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính của quý II đã mang lại khoản lãi 32,5 tỷ đồng và nâng mức lãi lũy kế lên là 56,4 tỷ đồng.

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết lãi 1,28 tỷ.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý II đạt 19 tỷ đồng, giảm 27,4% so với quý I (đạt 26,2 tỷ đồng); lũy kế 6 tháng mức lợi nhuận này đạt 45,5 tỷ đồng, hoàn thành 45,5% kế hoạch năm 2011.

Lợi nhuận sau thế quý II là 14,8 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 BIC đạt 34,8 tỷ đồng tiền LNST..

Khánh Linh

Theo HSX

thanhhuong

Trở lên trên