TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BIC: Tháng 11/2010 đạt hơn 5 tỷ đồng LNTT

07-12-2010 - 17:48 PM | Doanh nghiệp

BIC: Tháng 11/2010 đạt hơn 5 tỷ đồng LNTT

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC trong tháng 11/2010 có sự khởi sắc sau tháng đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động sang Tổng công ty cổ phần.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2010 với tổng doanh thu đạt 83,297 tỷ đồng, tăng 33% so với tháng 10/2010; lợi nhuận trước thuế đạt 5,165 tỷ đồng.

Tổng doanh thu lũy kế đến 30/11/2010 toàn Tổng Công ty đạt 748,004 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2009.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC trong tháng 11/2010 có sự khởi sắc sau tháng đầu tiên tập trung cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động, đưa doanh thu phí bảo hiểm lũy kế 11 tháng đạt: 468,959 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 226,422 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tính riêng tháng 11 đạt 7,929 tỷ đồng, tăng 454% so với tháng 10, đưa tổng lợi nhuận lũy kế 2 tháng sau chuyển đổi sang Tổng Công ty Cổ phần của BIC đạt 15,477 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 11/2010 của BIC sụt giảm đáng kể so với tháng 10/2010 (giảm 50%) chủ yếu do Tổng Công ty thực hiện trích lập lại khoản dự phòng 11,2 tỷ đồng giảm giá chứng khoán khoản đầu tư vào BFI.

So với cùng kỳ năm 2009, vốn chủ sở hữu của BIC đã tăng 40%, đạt 677,748 tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng 35%, đạt 231,304 tỷ đồng.

Tháng 8/2010, BIC đã đấu giá thành công toàn bộ 11.512.091 cổ phần với giá đấu trúng bình quân là 11.225 đồng/cp. Công ty chính thức chuyển đổi sang Tổng công ty cổ phần từ ngày 01/10/2010.

Hoàng Ly
Theo BIC


phuongmai

Trở lên trên