TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BKC, TJC: Lỗ quý 4

24-01-2013 - 08:08 AM | Doanh nghiệp

BKC, TJC: Lỗ quý 4

BKC lỗ 5,63 tỷ đồng và TJC lỗ 2,92 tỷ đồng quý 4.

KQKD quý 4 năm 2012

Lỗ quý 4 - năm 2012

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC)-mẹ:  Riêng quý 4, BKC đạt 17 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Do bán hàng dưới giá vốn nên công ty lỗ gộp 3,38 tỷ đồng quý 4 và lỗ sau thuế 5,63 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 1,77 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2012, BKC lỗ sau thuế 15,5 tỷ đồng, cùng kỳ lài 8,14 tỷ đồng. Đến cuối năm 2012, lỗ chưa phân phối là 7,08 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

17

13.98

21.60%

48.52

71.58

-32.22%

Giá vốn

20.35

10.52

93.44%

54.16

52.42

3.32%

Tỷ trọng giá vốn/DT

119.71%

75.25%

 

111.62%

73.23%

 

LN gộp

-3.38

3.37


-5.82

18.99


LNST

-5.63

-1.77


-15.5

8.14


Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cô phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Tuy doanh thu thuần tăng 30,31% lên 52,19 tỷ đồng quý 4/2012 nhưng giá vốn đã gần bằng doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn vỏn vẹn 0,26 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 6,9 tỷ đồng cùng kỳ.

LNST của riêng quý 4 đạt -2,92 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 21 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng, TJC lỗ 9,41 tỷ đồng trong khi năm 2011 lãi 0,4 tỷ đồng.


Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

52.19

40.05

30.31%

186.69

197.65

-5.55%

Giá vốn

51.94

33.15

56.68%

184.22

171.3

7.54%

Tỷ trọng giá vốn/DT

99.52%

82.77%

 

98.68%

86.67%

 

LN gộp

0.26

6.9

-96.23%

2.45

26.34

-90.70%

LNST

-2.92

-0.02


-9.41

0.4


Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

BKC/HNX

Trở lên trên