TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BMI: LNST sau soát xét 6 tháng 2010 đạt 59 tỷ đồng, giảm 60 tỷ so với trước soát xét

08-09-2010 - 15:59 PM | Doanh nghiệp

BMI: LNST sau soát xét 6 tháng 2010 đạt 59 tỷ đồng, giảm 60 tỷ so với trước soát xét

BMI đã phải lập lại báo cáo tài chính quý I/2010, giảm 60 tỷ so với công bố trước đó do cán bộ lập báo cáo không loại trừ khoản lợi nhuận chia cho công ty liên doanh UIC.

Ngày 01/09/2010, Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI) đã có giải trình về việc lập lại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của BMI trong quý I/2010 sau khi lập là 41,36 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ là 35 tỷ đồng, trong khi báo cáo trước đó của công ty đã công bố quý I/2010 LNST của cổ đông công ty mẹ BMI đạt 94,65 tỷ đồng.

Giải thích về việc lập lại BCTC hợp nhất quý I/2010 và quý II/2010, BMI cho biết do chưa có kinh nghiệm lập báo cáo hợp nhất nên cán bộ phụ trách đã hiểu sai cách lập và không loại trừ lợi nhuận chia trong quý I/2010 của công ty liên doanh UIC là 59,65 tỷ đồng.

Trong quá trình soát xét BCTC hợp nhất quý II/2010, đơn vị kiểm toán là công ty Delloite Việt Nam cũng đã nêu ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét của BMI về ảnh hưởng của phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá của UIC và báo cáo tài chính của UIC cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010 đối với BCTC của BMI.

Như vậy, theo báo cáo tài chính đã soát xét, khoản lợi nhuận tài chính trong quý I/2010 của BMI đạt 39,52 tỷ đồng, giảm 59,65 tỷ so với lúc trước khi điều chỉnh. LNTT quý I/2010 của BMI là 41,36 tỷ đồng, LNST quý I/2010 là 35 tỷ đồng.

LNTT 6 tháng đầu năm 2010 sau soát xét là 72,39 tỷ đồng, giảm 46,6% so với cùng kỳ 2009, hoành thành 38% kế hoạch năm.

LNST 6 tháng đầu năm 2010 sau soát xét là 59,09 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ 2009.


Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 của BMI sau soát xét

Phương Mai
Theo BMI

phuongmai

Trở lên trên