TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BMI: Lợi nhuận 6 tháng đạt 87,7 tỷ đồng

24-07-2009 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

BMI: Lợi nhuận 6 tháng đạt 87,7 tỷ đồng

Quý 2, lợi nhuận tài chính của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) tăng gấp đôi quý 1. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục bị lỗ.

Theo báo cáo tài chính, trong quý 2, BMI đạt 528 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, lũy kế 6 tháng đạt 999,8 tỷ đồng, bằng 55% so với kế hoạch năm là 1.815 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 2 đạt 65,2 tỷ đồng, giảm 25,6%so với mức 87,6 tỷ đồng của quý 1.

Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức tương đương quý trước. Điều này làm cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm bị lỗ 27,3 tỷ đồng so với mức lỗ 2,9 tỷ đồng của quý trước. BMI đã liên tục lỗ từ HĐKD bảo hiểm trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động tài chính lại tăng gấp đôi quý trước, đạt 84,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận tài chính của BMI đạt 126,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 và 6 tháng đạt lần lượt là 57,5 tỷ và 97,25 tỷ đồng (bằng 58,9% kế hoạch năm là 165 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 87,7 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.161 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu BMI tăng 400 đồng lên 27.500 đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Q1
Q2
Lũy kế
Thu phí bảo hiểm
471.8
528.0
999.8
Doanh thu thuần từ HĐKD bảo hiểm
356.2
326.3
682.4
Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH
87.6
65.2
152.8
Chi phí quản lý doanh nghiệp
90.6
92.5
183.0
Lơi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm
-2.9
-27.3
-30.2
Lợi nhuận hoạt động tài chính
42.6
84.3
126.9
Tổng lợi nhuận kế toán
39.7
57.5
97.3
Lợi nhuận sau thuế
35.1
52.6
87.7
Kết quả kinh doanh của BMI
K.A.L

duchai

Trở lên trên