TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BSC: 14/09, GDKHQ nhận cổ tức 10% và mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 10:1

31-08-2011 - 13:27 PM | Doanh nghiệp

BSC: 14/09, GDKHQ nhận cổ tức 10% và mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 10:1

CTCP Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BSC) chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/09/2011 để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 30/09/2011

BSC sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 10: 1 ( 01 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đ/CP.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Sổ cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo nguyên tắc không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định, số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty không được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn và báo cáo UBCKNN theo số

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 30/09/2011 đến ngày 20/10/2011.

Thời gian đặt mua: từ ngày 30/09/2011 đến ngày 28/10/2011.

Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và thực hiện quyền mua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và thực hiện quyền mua tại Văn phòng Công ty từ ngày 30/09/2011 đến 28/10/2011.

TT
Theo VSD

thanhtu

Trở lên trên