TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BT6: Lợi nhuận 6 tháng đạt 17,6 tỷ đồng

02-08-2008 - 21:19 PM | Doanh nghiệp

BT6: Lợi nhuận 6 tháng đạt 17,6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế CTCP Bê tông 620 - Châu Thới (mã CK: BT6) quý II đạt 9,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 17,6 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II đạt 211,5 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 392,5 tỷ đồng tương ứng 49% kế hoạch doanh thu cả năm là 800 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 13,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 24,5 tỷ đồng tương ứng 49% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 50 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2008 của BT6 đặt chỉ tiêu tổng sản lượng là 800 tỷ đồng, giá trị doanh thu là 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ đồng, cổ tức tỷ lệ 18%, góp vốn thành lập các công ty con là 100 tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng là 40 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu (đơn vị tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Quý II

Lũy kế

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

211,5

392,5

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

12,5

24,4

Lợi nhuận trước thuế

13,4

24,5

Lợi nhuận sau thuế

9,7

17,6

Huỳnh Duy

duylinh

Trở lên trên