TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTP: Kiểm toán lưu ý về khoản trích trước chi phí sửa chữa 36 tỷ đồng

20-08-2013 - 06:44 AM | Doanh nghiệp

BTP: Kiểm toán lưu ý về khoản trích trước chi phí sửa chữa 36 tỷ đồng

Kiểm toán cho rằng, việc trích chi phí sửa chữa lớn như trên làm cho kết quả kinh doanh trong kỳ giảm lãi 40 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố báo cáo bán niên 2013 sau soát xét. 

Kiếm toán viên đã đưa ra 2 ý kiến ngoại trừ xung quanh báo cáo tài chính của BTP, cụ thể như sau:

1. Trong kỳ BTP tạm tính trước sửa chữa lớn theo kế hoạch 36 tỷ đồng theo phê duyệt của Tổng giám đốc và tổng chi phí trích trước lũy kế đến 30/6/2013 là 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo, đơn vị mới thực hiện sửa chữa lớn với chi phí 3 tỷ dồng và chưa ghi giảm chi phí đã trích. Kiểm toán cho rằng, việc trích chi phí sửa chữa lớn như trên làm cho kết quả kinh doanh trong kỳ giảm lãi 40 tỷ đồng. 

Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm của BTP đạt 93,4 tỷ đồng. Như vậy nếu trích lập theo ý kiến kiểm toán, lãi trước thuế của BTP 6 tháng đầu năm có thể lên trên 130 tỷ đồng. 

Giải trình vấn đề này, BTP cho biết Tổng chi phí sửa chữa lớn được duyệt trong năm 2013 là 107,8 tỷ đồng. Do các công trình sửa chữa lớn trong năm thực hiên chủ yếu vào quý 3, quý 4 nên công ty đã tạm trích trước sửa chữa lớn theo kế hoạch 36 tỷ đồng để gảm biến động kết quả kinh doanh. Công ty sẽ ghi giảm chi phí đã trích khi hoàn thành quyết toán các công trình sửa chữa lớn. 

2. Doanh thu bán điện trong kỳ được tạm thính bằng giá điện năng năm 2012 theo văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN căn cứ phụ lục hợp đồng mua bán điện ký ngày 18/7 giữa BTP và Công ty mua bán điện Tập đoàn điện lực Việt Nam. Do vậy, kiểm toán cho rằng doanh thu trong kỳ có thể thay đổi khi giá điện năm 2013 được thông qua. 


Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên