TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTP, SJD, SBA, LGC: Kết quả kinh doanh quý II/2011

29-07-2011 - 07:15 AM | Doanh nghiệp

BTP, SJD, SBA, LGC: Kết quả kinh doanh quý II/2011

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, SBA đạt 4,08 tỷ đồng LNST, tăng mạnh so với mức 139 triệu đồng cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

Riêng quý II, BTP đạt 600,67 tỷ đồng doanh thu và 5,45 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 1% nhưng LNST giảm 80%.

Nguyên nhân giảm lợi nhuận chủ yếu là chi phí đầu vào cao nên lợi nhuận gộp đạt thấp hơn cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính lại tăng gần 5 tỷ đồng lên mức 25,31 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, BTP đạt 9,97 tỷ đồng LNST, giảm 85,53% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD)

Riêng quý II, SJD đạt 41,59 tỷ đồng doanh thu và 12,58 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 14% nhưng LNST giảm 6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, SJD đạt 20,75 tỷ đồng LNST, giảm 28,23% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 600.67 609.58 -1%
LNST 5.45 27.21 -80%
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD)
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 41.59 36.36 14%
LNST 12.58 13.37 -6%
Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA)
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 34.22 3.6 851%
LNST 4.04 -1.01 -500%
Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (LGC)
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 53.92 59.41 -9%
LNST 7.34 10.69 -31%

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA)

Riêng quý II, SBA đạt 34,22 tỷ đồng doanh thu và 4,04 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 851% và LNST tăng mạnh.

Hoạt động kinh doanh trong kỳ của SBA chủ yếu dựa vào mảng kinh doanh chính. Doanh thu tài chính và thu nhập khác không đáng kể. Nguyên nhân LNST tăng mạnh là do cùng kỳ nguồn thu của công ty eo hẹp trong khi các chi phí cố định vẫn phải chi trả.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, SBA đạt 4,08 tỷ đồng LNST, tăng mạnh so với mức 139 triệu đồng cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (LGC)

Riêng quý II, LGC đạt 53,92 tỷ đồng doanh thu và 7,34 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 9% và LNST giảm 31%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, LGC đạt 16,53 tỷ đồng LNST, giảm 21,32% so với cùng kỳ.

Lộc Anh

Theo HoSE/HNX

thanhhuong

Trở lên trên