TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTS: 6 tháng đạt 71,6 tỷ đồng LNST, tăng 30% so với cùng kỳ

01-08-2009 - 13:33 PM | Doanh nghiệp

BTS: 6 tháng đạt 71,6 tỷ đồng LNST, tăng 30% so với cùng kỳ

Tính đến hết quý 2, CTCP Xi măng Bút Sơn đã hoàn thành hơn 47% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2009.

Theo báo cáo tài chính, riêng trong quý 2, BTS đạt xấp xỉ 371,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 41,9 tỷ đồng (12,7%) so với quý 2/2008.

Do sự tăng mạnh của giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý nên lợi nhuận trước thuế quý 2/2009 chỉ tăng 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 48,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ doanh thu và lợi nhuận quý 1/2009 tăng mạnh so với quý 1/2008 nên tính chung 6 tháng, kết quả kinh doanh của BTS vẫn có mức tăng trưởng cao.

Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 695 tỷ đồng, tăng 112 tỷ (19,2%) so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 30,2% so với mức 54,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (năm 2008, BTS được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp).

Năm 2009, theo kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, BTS đặt mục tiêu tiêu thụ 1,75 triệu tấn xi măng, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt là 1.466 tỷ và 150 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý 2, công ty đã đạt được 47,4% kế hoạch doanh thu và 47,7% kế hoạch lợi nhuận.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Quý 2/09 6T/2009 6T/2008
Doanh thu thuần 371.8 695.0 582.8
Giá vốn hàng bán 263.7 508.9 455.8
Lợi nhuận gộp 108.1 186.1 127.1
Doanh thu tài chính 0.7 1.4 0.6
Chi phí tài chính 8.5 20.8 28.9
Chi phí bán hàng 17.3 30.1 18.2
Chi phí quản lý doanh nghiệp 34.7 55.4 25.0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 48.4 81.2 55.6
Lợi nhuận trước thuế 48.7 81.8 54.9
Lợi nhuận sau thuế 42.6 71.6 54.9
 
Quốc Thắng

duchai

Trở lên trên