TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTT, TNA: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2012

09-11-2012 - 21:35 PM | Doanh nghiệp

BTT, TNA: Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2012

Lũy kế, 9 tháng đầu năm 2012 TNA đạt 923,82 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và LNST đạt 30,53 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 30,19 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Thương mại-  Dịch Vụ Bến Thành (BTT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Quý 3/2012 đạt 73,37 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3% và LNST đạt 8,27 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 40% chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng , chi phí bán hàng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2012, BTT đạt 239,69 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% và LNST đạt 26,23 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 25,86 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2.938 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

73.37

71.50

2.62%

239.69

227.28

5.46%

LNTT

11.23

12.57

-10.66%

34.54

33.12

4.29%

LNST

8.35

9.44

-11.55%

26.23

24.9

5.34%

LNST công ty mẹ

8.27

9.29

-10.98%

25.86

24.46

5.72%

EPS (đồng)

940

1.056

 

2.938

2.78

 

Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 338,88 tỷ đồng, tăng 34% và LNST đạt 10,73 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 93% cùng kỳ là 89% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 25,19 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế, 9 tháng đầu năm 2012 TNA đạt 923,82 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và LNST đạt 30,53 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 30,19 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.774 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

338.88

252.32

34.31%

923.82

767.61

20.35%

LNTT

13.32

10.67

24.84%

39.58

42.5

-6.87%

LNST

10.86

7.98

36.09%

30.53

31.85

-4.14%

LNST công ty mẹ

10.73

7.92

35.48%

30.19

31.58

-4.40%

EPS (đồng)

1.341

990

 

3.774

3.948

 

 Hồng Vân

 

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên