TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVH: 6 tháng lãi ròng 462 tỷ đồng

15-08-2013 - 14:32 PM | Doanh nghiệp

BVH: 6 tháng lãi ròng 462 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6, tiền và các khoản tương đuơng tiền của BVH đạt hơn 3.900 tỷ đồng, giảm 154 tỷ so với đầu năm, tổng các khoản phải thu lên tới hơn 4.560 tỷ, tăng gần 400 tỷ so với đầu năm.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất giữa niên độ 2013.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn mẹ quý 2/2013 đạt gần 260 tỷ đồng, 6 tháng đạt gần 600 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 2% so với cùng kỳ 2012.

Trong khi đó, về kết quả kinh doanh hợp nhất, do hoạt động ngân hàng và bảo hiểm bị lỗ, trong khi lãi thuần từ hoạt động tài chính chỉ tăng nhẹ 6% đã khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2013 của Tập đoàn giảm 59% cùng kỳ 2012, 6 tháng giảm 42% cùng kỳ 2012.


Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2/2013 của Tập đoàn đạt 2.195 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ 2012, lũy kế 6 tháng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi trực tiếp cho kinh doanh bảo hiểm quý này giảm nhẹ 3% và 6 tháng giảm 4% so với cùng kỳ 2012, do đó lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013 tăng đạt lần lượt 490 tỷ và hơn 1.009 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ năm trước.

Do chi phí bán hàng và chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm đều tăng so với cùng kỳ 2012 nên hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt vẫn bị lỗ 107 tỷ trong quý 2/2013 và lỗ 138,5 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2013, con số này giảm đáng kể so với số lỗ của cùng kỳ 2012. Trong đó lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ trong quý 2/2013 đạt hơn 20 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước; trong khi hoạt động bảo hiểm nhân thọ lỗ 127 tỷ đồng, thấp hơn số lỗ của quý 2/2012 hơn 10%.

Tập đoàn Bảo Việt bị lỗ 86 tỷ đồng từ hoạt động khác trong qúy 2/2013, 6 tháng lỗ hơn 190 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lãi suất giảm mạnh song lợi nhuận từ hoạt động tài chính của BVH đạt gần 490 tỷ đồng trong quý 2/2013, tăng 6% cùng kỳ 2012; 6 tháng lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 991 tỷ đồng, giảm 11% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2013 của BVH đạt gần 155 tỷ đồng, giảm 61% cùng kỳ năm trước, 6 tháng đạt 575 tỷ đồng, giảm 44% cùng kỳ năm trước,

Lãi ròng (lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ) của BHV đạt 181 tỷ đồng trong quý 2/2013, 6 tháng đạt 462 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ 2012.

EPS 6 tháng đạt 679 đồng/cp.

Tại thời điểm 30/6, tiền và các khoản tương đuơng tiền của BVH đạt hơn 3.900 tỷ đồng, giảm 154 tỷ so với đầu năm, tổng các khoản phải thu lên tới hơn 4.560 tỷ, tăng gần 400 tỷ so với đầu năm.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của Tập đoàn tại thời điểm 30/6/2013 đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 575 tỷ so với đầu năm. Tập đoàn tăng tỷ trọng nắm giữ tiền gửi từ 81% danh mục lên 85,5% danh mục vào cuối quý 2/2013; trong đó tiền gửi đạt gần 9.400 tỷ đồng, tăng 947 tỷ so với đầu năm trong khi trái phiếu và cổ phiếu niêm yết giảm 100 và 279 tỷ so với đầu năm.


Danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tập đoàn cuối quý 2/2013 đạt hơn 20.880 tỷ, tăng 1000 tỷ so với đầu năm trong đó trái phiếu đạt hơn 17.100 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ so với đầu năm, tỷ trọng trái phiếu trong danh mục tăng từ 77% đầu năm lên 82% cuối quý 2, trong khi tiền gửi có kỳ hạn giảm 750 tỷ trong kỳ.

Báo cáo quý 2/2013 hợp nhất của Báo Việt

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên