TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVH: 9 tháng đạt 7.737 tỷ đồng doanh thu

30-11-2009 - 09:25 AM | Doanh nghiệp

BVH: 9 tháng đạt 7.737 tỷ đồng doanh thu

Tập đoàn Bảo Việt vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất (đã soát xét) 9 tháng đầu năm 2009.

Kết quả tổng thu kinh doanh toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đạt 7.737 tỷ đồng, hoàn thành 79,6% so với kế hoạch Hội đồng Quản trị giao.

Trong đó: doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 5.637 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.858 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 912,684 tỷ đồng trong đó lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ 9 tháng đầu năm đạt 643,333 tỷ đồng chiếm 70,5% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Lợi nhuận sau thuế đạt 760,009 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 470,908 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 625,931 tỷ đồng (chiếm 82,4% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn). Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu, tập đoàn Bảo Việt đạt 641,740 tỷ đồng.

Trước đó, tập đoàn Bảo Việt cho biết tính đến hết tháng 8/2009, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 6.653 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 68,4% kế hoạch cả năm 2009. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 828 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 106,3% kế hoạch năm.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Tính đến hết tháng 8/2009

Giai đoạn từ 16/10/2007-31/12/2008

Giai đoạn từ 1/1-30/9/2009

Kế hoạch

Tổng doanh thu

6.653

11.808

7.737

9.717

Tổng chi phí


11.305

6.825


LNTT

828

502,666

912,684

526

LNST


678.39

760,009

592

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt gồm Công ty mẹ và các công ty con là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Ngân hàng Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí với kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng, đạt 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thanh Tú
Theo SSC

thanhtu

Trở lên trên