TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVH: ĐHCĐ đã chọn được lãnh đạo nhiệm kỳ mới

29-11-2012 - 21:19 PM | Doanh nghiệp

BVH: ĐHCĐ đã chọn được lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Chức danh Chủ tịch HĐQT vẫn thuộc về ông Lê Quang Bình. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tại Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được tổ chức ngày 29/11/2012, các cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ông Lê Quang Bình được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị; như vậy HĐQT TĐBV nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 8 thành viên:

Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch *

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch *

Ông Dương Đức Chuyển - Thành viên

Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên

Ông Lê Hải Phong - Thành viên

Ông Trần Trọng Phúc - Thành viên

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên

Ông Charles Bernard Gregory - Thành viên

* Trong số 8 thành viên HĐQT, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT là các thành viên HĐQT chuyên trách.

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 5 thành viên, ông Phan Kim Bằng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Phan Kim Bằng - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Ông Tiến Hùng - Thành viên

Ông Đặng Thái Quý - Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Thành viên

Ông Lui Ho Yin Danny - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ban lãnh đạo cũ của BVH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên
Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Quang Bình Ông Lê Quang Bình 56 Từ ngày 14 tháng 11 năm 2006 đến ngày 15 tháng 10 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng q...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Hữu Tiến Ông Trần Hữu Tiến 55 Từ năm 1999 đến năm 2006 : Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Trọng Phúc Ông Trần Trọng Phúc 51 Từ tháng 07 năm 2004 đến năm 2008 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Việt...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đức Tuấn Ông Nguyễn Đức Tuấn 55 Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 : Tổng Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ Việ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Charles Gregory Ông Charles Gregory

Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Huy Ông Nguyễn Quốc Huy 45 Từ năm 1992 đến tháng 07 năm 2006 : Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm 54 Từ tháng 12 năm 2006 đến ngày 15 tháng 10 năm 2007 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Đức Chuyển Ông Dương Đức Chuyển 49 Từ ngày 30 tháng 06 năm 2008 đến ngày 11 tháng 07 năm 2012 : Giám đốc Kinh doanh...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên
Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm 54 Từ tháng 12 năm 2006 đến ngày 15 tháng 10 năm 2007 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty ...
Chi tiết...
Giám đốc Ông Hoàng Việt Hà Ông Hoàng Việt Hà

Chi tiết...
Giám đốc Ông Lê Văn Bình Ông Lê Văn Bình 57 Từ năm 1983 đến năm 1994 : Giáo viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
Chi tiết...
Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản Ông Nguyễn Thanh Sơn Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chi tiết...
Giám đốc Khối Quản lý Xây dựng chiến lược Bà Thân Hiền Anh Bà Thân Hiền Anh

Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thanh Hải Ông Nguyễn Thanh Hải 40 Từ năm 2008 đến tháng 02 năm 2009 : Trưởng ban Kế hoạch Tài chính Tập đoàn Bảo V...
Chi tiết...
Giám đốc Nhân sự Ông Phan Tiến Nguyên Ông Phan Tiến Nguyên 55 Từ năm 2007 đến tháng 07 năm 2008 : Trưởng ban Thư ký Hội đồng Quản trị, Tập đoà...
Chi tiết...
Giám đốc Kỹ thuật Ông Alan Royal Ông Alan Royal 53 Từ tháng 04 năm 2006 đến tháng 07 năm 2007 : Trưởng bộ phận và Giám đốc Hành chí...
Chi tiết...
Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Ông Abhishek Sharma Ông Abhishek Sharma

Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên
Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Trung Thực Ông Nguyễn Trung Thực 59 Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 09 năm 2007 : Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Ngọc Thụy Ông Nguyễn Ngọc Thụy 48 Từ tháng 03 năm 1997 đến tháng 09 năm 2007 : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Minh Thái Ông Trần Minh Thái 37 Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 10 năm 2007 : Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lui Ho Yin Danny Ông Lui Ho Yin Danny

Chi tiết..

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/BVH

Trở lên trên