TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVH: LNST hợp nhất 9 tháng đạt gần 748,7 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2009

22-11-2010 - 15:04 PM | Doanh nghiệp

BVH: LNST hợp nhất 9 tháng đạt gần 748,7 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2009

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh khác của BVH bị lỗ thuần; trong khi lợi nhuận của Tập đoàn chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và hoạt động ngân hàng.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý này của BVH đạt gần 1.570 tỷ đồng, tăng 19% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt gần 4.700 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2009.

Tuy nhiên do các khoản thu bảo hiểm không bù được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm trong kỳ của BVH lỗ 77,88 tỷ đồng, con số lỗ này giảm mạnh so với con số lỗ 196 tỷ của quý 3/2009; lũy kế 9 tháng hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ thuần 273,7 tỷ đồng.

BVH còn bị lỗ thuần bởi hoạt động khác với lỗ quý 3/2010 là 47,7 tỷ và 9 tháng đầu năm 2010 là 125,5 tỷ.

Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng và hoạt động tài chính mang lại lợi nhuận cho BVH. Quý 3/2010, lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của BVH đạt 89,3 tỷ đồng, tăng 48% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 266 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ 2009.

Mặc dù doanh thu tài chính quý 3/2010 lớn hơn so với cùng kỳ 2009 nhưng chi phí tài chính tăng vượt trội khiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính quý 3/2010 của BVH giảm 43% so với cùng kỳ 2009; đạt 286,38 tỷ đồng; kũy kế 9 tháng đạt 1.076,2 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ 2009.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 của BVH đạt 263,45 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 980 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2009; hoàn thành 70,25% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 3/2010 đạt 215 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 748,7 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2009.

EPS 9 tháng đạt 1.201 đồng/cp.


Kết quả kinh doanh của BVH - Đơn vị: Tỷ đồng

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên