TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVH: LNTT hợp nhất năm 2010 đạt 1.255 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với năm 2009

30-03-2011 - 13:04 PM | Doanh nghiệp

BVH: LNTT hợp nhất năm 2010 đạt 1.255 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với năm 2009
Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2010, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 15% về cả doanh thu và lợi nhuận.

Hôm nay Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2010 hợp nhất đã được kiểm toán đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với năm 2009. Doanh thu hợp nhất đạt 12.863 tỷ đồng, tăng 2.303 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21,8%.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc TĐBV, cho biết: “Kết quả kinh doanh khả quan năm 2010 của Bảo Việt khẳng định rằng bằng việc phát triển các dịch vụ tài chính trọn gói, kết hợp, Tập đoàn luôn có ưu thế trong việc nắm bắt các thời cơ và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.”

“Bảo Việt đang tiếp tục đẩy mạnh ngành kinh doanh bảo hiểm truyền thống, giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực trọng yếu khác là ngân hàng và đầu tư.”

Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1%

> Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 600 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 32%

> Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 311 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 42%

- Doanh thu hợp nhất đạt 12.863 tỷ đồng, tăng 2.303 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21,8%; trong đó:

> Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.244 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 11,5%

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 282 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 74%

- Tổng tài sản toàn Tập đoàn vào thời điểm 31/12/2010 là 44.768 tỷ đồng, tăng 11.053 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 33% so với thời điểm 31/12/2009.
 
Chỉ tiêu
(tỷ đồng)
Doanh thu
LNTT
2010
2009
Tăng
trưởng
2010
2009
Tăng
trưởng
Hợp nhất
12863
10560
22%
1255
1243
1%
Công ty mẹ
1259
992
27%
887
882
1%
Bảo hiểm Bảo Việt
4994
4295
16%
311
219
42%
Bảo Việt Nhân thọ
6114
5324
15%
600
456
32%
Quản lý quỹ
56
67
-16%
23
39
-41%
Chứng khoán Bảo Việt
239
293
-18%
-93
174
-153%
Ngân hàng Bảo Việt
995
355
180%
177
76
133%
Kết quả kinh doanh hợp nhất và của các công ty thành viên
 

Kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt năm 2010

- Lợi nhuận trước thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước (năm 2009: 882 tỷ đồng)

- Doanh thu đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 36% (năm 2009: 922 tỷ đồng)

- Tổng tài sản đạt 12.769 tỷ đồng, tăng 23% (năm 2009: 10.370 tỷ đồng)

- Năng lực tài chính được tăng cường: Vốn điều lệ của Tập đoàn đã tăng 5.730 tỷ đồng lên 6.267 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu Tập đoàn đã tăng từ 8.436 tỷ đồng lên tới 10.510 tỷ đồng. Đến tháng 3/2011, BVH đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.800 tỷ đồng.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo ngành kinh doanh

Bảo hiểm nhân thọ – 600 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 48% (năm 2009: 37%)

Bảo hiểm phi nhân thọ – 311 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 25% (năm 2009: 18%)

Dịch vụ tài chính – 167 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 13% (năm 2009: 39%)

Dịch vụ ngân hàng – 177 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 14% (năm 2009: 6%)

“Dịch vụ tài chính” bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán.
 
Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2011
 
 
Quốc Thắng

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên