TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BVS: Quý 1 đạt 9,62 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 5,5% kế hoạch năm.

06-05-2010 - 20:25 PM | Doanh nghiệp

BVS: Quý 1 đạt 9,62 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 5,5% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 3, lỗ lũy kế của BVS vẫn còn hơn 112,6 tỷ đồng.

Trong quý 1, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đạt 73,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 50,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, đóng góp chính là hoạt động tự doanh với 46,7 tỷ đồng; tiếp đến là doanh thu môi giới đạt 19 tỷ đồng, doanh thu khác (kinh doanh vốn) đạt 6,66 tỷ đồng…
 
Trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh (50,3 tỷ) và chi phí quản lý (13,4 tỷ), BVS đạt 9,62 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Đây cũng chính là LNTT và LNST.
 
Trong kỳ, BVS đã hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán 32,87 tỷ đồng. Con số này trong quý 1/2009 lên đến 158,1 tỷ đồng.

Quý 1/2009, công ty đạt 3,69 tỷ đồng lợi nhuận. Quý 4/2009, BVS lỗ hơn 21 tỷ đồng sau khi có lãi cao trong quý 2 (91,7 tỷ) và quý 3 (122,6 tỷ đồng).

Năm 2009, BVS đặt mục tiêu đạt 300,7 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng LNTT. So với kế hoạch, công ty đã đạt 24,4% kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận mới chỉ bằng 5,5% kế hoạch.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 09Q1 10Q1
Doanh thu 22.60 73.30
- Doanh thu môi giới 5.18 19.00
 - Doanh thu tự doanh 11.80 46.70
 - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán 0.13 0.06
 - Doanh thu khác 3.95 6.66
Chi phí HĐKD 5.65 50.30
Chi phí quản lý 13.40 13.40
Lợi nhuận thuần HĐKD 3.52 9.62
LNTT 3.69 9.62
LNST 3.69 9.62
EPS (đồng) 81 133
Quốc Thắng
Theo HNX

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên