TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BWA: 22/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và chi trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 6%

09-04-2013 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

BWA: 22/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và chi trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 6%

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 10/05/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA-Upcom)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2013

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013;

Chi trả cổ tức năm 2012;

1. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tổng kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013;

+ Báo cáo của HĐQT công ty năm 2012 phương hướng nhiệm vụ 2013;

+ Báo cáo của ban KS công ty năm 2012 phương hướng nhiệm vụ 2013;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2017);

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

2. Chi trả cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện : 10/05/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên